Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

Gegevensbescherming

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op onze website

Who is responsible for data collection on this website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door het feit dat u ze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt.

Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website binnenkomt

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid. U kunt deze analyse tegenspreken. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

2. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.
Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe dit gebeurt en met welk doel. We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is Lux Shipyard and Shipping Ltd
Bedrijfsleiders: Wolfgang Keseberg, Petra Lux, Elmar Miebach-Oedekoven, Dr. Rainer Miebach.
Passagiersvervoer Biggesee In haven 1 D- 57462 Olpe-Sondern/Biggesee Telefoon: 02761/9659-0 e-mail: [email protected]
Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder verleende toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van het recht inzake gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld rekeningnummer in geval van automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen. Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding.
U een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van ‘http://’ naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn. In het geval van versleutelde communicatie kunnen uw betaalgegevens, die u ons doorstuurt, niet door derden worden gelezen

Informatie, blokkeren, verwijderen

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de opdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en die van u worden opgeslagen Browser slaat op.De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (bijv. Winkelwagenfunctie), worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. Cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:Browsertype en -versieBesturingssysteem gebruiktVerwijzende URLHostnaam van de toegangscomputer Tijdstip van het serververzoek IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven.De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de pagina te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectievelijke aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig zijn Anders weigeren we de registratie.Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.De gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor het tot stand brengen, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b, AVG, dat de verwerking van gegevens regelt We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) als dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Datatransmissie bij het sluiten van een contract voor webwinkels, retailers en verzending van goederen

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor het verwerken van de betaling. Er vindt geen verdere overdracht van de gegevens plaats of alleen als U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

Datatransmissie bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking.Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verzending. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

4. Social media

Facebook-Plugins (Like & Share-knop)

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de” Vind ik leuk-knop “(” Ik vind het leuk “op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Facebook “Vind ik leuk” -knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Facebook worden gebruikt. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit van uw Facebook-gebruikersaccount.

5. Analyse tools en reclame

Google Analytics

“Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. ”

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser Plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: . https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

“U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Deactiveer Google Analytics.Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u bij Google Analytics in de gegevensbeschermingsverklaring van Google. ” https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestel gegevensverwerking

We hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van ordergegevens en voeren bij het gebruik van Google Analytics de strikte eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (” Facebook “) om de conversie te meten.Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor datagebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook en buiten Facebook. Als websitebeheerder hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.Meer informatie over het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.U kunt de remarketingfunctie ‘Aangepaste doelgroepen’ ook deactiveren in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet je ingelogd zijn op Facebook.Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief Verdere gegevens worden niet verzameld of worden alleen op vrijwillige basis verzameld.We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en geven deze niet door aan derden.De gegevens die in het registratieformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast

MailChimp

“Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om nieuwsbrieven te verzenden. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.MailChimp is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. E-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.MailChimp is gecertificeerd volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie vastgelegd (bijv. Tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden alleen gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, zowel van onze servers als van de servers van MailChimp. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/. ”

Conclusion of a data processing agreement

We have concluded a so-called “data processing agreement” with MailChimp, in which we oblige MailChimp to protect our customers’ data and not to pass them on to third parties. This contract can be viewed at the following link: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

7. Plugins und Tools

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen, die door Google worden geleverd, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt de Google Maps-kaartservice via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie.Google Maps wordt gebruikt met het oog op een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die we op de website hebben aangegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Adobe Typekit

This site uses so-called web fonts, which are provided by Adobe Typekit, for the uniform display of fonts. When a page is called up, your browser loads the required web fonts into your browser cache in order to display texts and fonts correctly.For this purpose, the browser you are using must connect to the servers of Adobe Typekit. As a result, Adobe Typekit learns that our website was accessed via your IP address. Adobe Typekit Web Fonts are used in the interest of a uniform and appealing presentation of our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.If your browser does not support web fonts, a standard font will be used by your computer.Further information on Adobe Typekit web fonts can be found at https://typekit.com/ and in the privacy policy of Adobe Typekit: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.